Fiske i Rauma elv

 

Fiske i Rauma Elv

Rauma Elv er av mange fiskeentusiaster betraktet som en av norges virkelige perler, med sin ville natur og krystallklare vann. Fra stilleflytende partier til enorme fossestryk - beliggende i en trang dal mellom steile fjell.

Skiri Gård disponerer ca 3 km av Rauma Elv. Valdet ligger ca 2,3 mil fra elveosen ved Åndalsnes. Sesongen starter i begynnelsen av juli, og slutter den 15. september. Man kan fiske etter både laks og sjø-ørret. Reglene åpner for fiske med både sluk, flue og mark.


Gyrodactylus Salaris

Rauma Elv er smittet av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Parasitten ble først funnet i 1980. I 1993 ble elva behandlet med rotenon i et forsøk på å utrydde parasitten. 3 år senere viste det seg at behandlingen ikke hadde vært vellykket. I påvente av ny behandling ble elva gjenåpnet i 2001 etter å ha vært stengt i flere år.

På grunn av smittefare er det iverksatt sikkerhetstiltak for å unngå spredning til andre vassdrag. Dette innebærer blant annet at alt fiskeyutstyr som er brukt i elva må desinfiseres før det kan brukes i andre elver.

Alle som tilbyr fiskekort plikter samtidig å sørge for tilgang på nødvendig utstyr for desinfisering. For mer informasjon om dette, ta kontakt med Arne Skiri på 92 66 30 48.

 

 

 

© 2011 Copyright Skiri Gård,
alle rettigheter reservert
KONTAKTINFORMASJON FOR SKIRI GÅRD
tlf: +47 71 22 37 58, e-post: ajskiri@online.no